Truyện của AuDuongLamCa

Đăng bởi: AuDuongLamCa

11484 - 1062 - 15

Tên truyện: Mỹ Nhân Hề/美人兮 Tác giả: Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌 Thể loại: Sủng, NP, mất quyền lịch sử, cung đình, huyền

Đăng bởi: AuDuongLamCa

1705 - 145 - 1

Tại hạ thuộc Lạc_Hậu nên bạn nào thuộc Cao Hậu đảng, Nhàn Hậu đảng, Đế Hậu đảng nếu không thích

Đăng bởi: AuDuongLamCa

511 - 39 - 1

Nếu có duyên thì kiếp sau So mong người em yêu chính là So

Đăng bởi: AuDuongLamCa

42910 - 4065 - 36

Tên truyện: Hoàng Ngư Huệ/皇渔惠 Tác giả: Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌 Thể loại: NP 1x3p, xuyên không, cung đình tranh đấu, mất

Đăng bởi: AuDuongLamCa

750 - 81 - 2

Đừng bên cạnh So nữa, đi tìm cho mình một hạnh phúc mới trọn vẹn hơn Ri nhé.

Đăng bởi: AuDuongLamCa

4541 - 397 - 29

Tại sao lần nào người em chọn cũng không phải tôi. Liệu cuối cùng em có biết được rằng TÔI YÊU

Đăng bởi: AuDuongLamCa

231 - 29 - 1

Thứ nhất ... quỳ thiên địa nhất bái ..... Có trời làm minh, có đất làm chứng. Ngụy Anh Lạc