Truyện của AuDuongLamCa

Đăng bởi: AuDuongLamCa

58256 - 5281 - 43

Tên truyện: Hoàng Ngư Huệ/皇渔惠 Tác giả: Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌 Thể loại: NP 1x4p, xuyên không, cung đình tranh đấu, mất

Đăng bởi: AuDuongLamCa

2150 - 169 - 1

Tại hạ thuộc Lạc_Hậu nên bạn nào thuộc Cao Hậu đảng, Nhàn Hậu đảng, Đế Hậu đảng nếu không thích

Đăng bởi: AuDuongLamCa

809 - 82 - 2

Đừng bên cạnh So nữa, đi tìm cho mình một hạnh phúc mới trọn vẹn hơn Ri nhé.

Đăng bởi: AuDuongLamCa

552 - 42 - 1

Nếu có duyên thì kiếp sau So mong người em yêu chính là So

Đăng bởi: AuDuongLamCa

25892 - 2169 - 23

Tên truyện: Mỹ Nhân Hề/美人兮 Tác giả: Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌 Thể loại: Sủng, NP, mất quyền lịch sử, cung đình, huyền

Đăng bởi: AuDuongLamCa

5005 - 398 - 29

Tại sao lần nào người em chọn cũng không phải tôi. Liệu cuối cùng em có biết được rằng TÔI YÊU

Đăng bởi: AuDuongLamCa

386 - 41 - 1

Thứ nhất ... quỳ thiên địa nhất bái ..... Có trời làm minh, có đất làm chứng. Ngụy Anh Lạc