Truyện của BANGXID_team

Đăng bởi: BANGXID_team

571 - 78 - 4

Hãy là một phần của BANGXID TEAM nhá!!! Chúng tớ cần các cậu!

Đăng bởi: BANGXID_team

805 - 113 - 7

Sự kiện 100fls. Bọn tớ đã trở lại với TAKE REQUEST rồi đây, coi như đây là mọi quà cảm ơn

Đăng bởi: BANGXID_team

2602 - 279 - 9

Các cậu đang muốn đọc một câu chuyện ngắn về một couple nào đó, nhưng lại không thể tìm thấy.

Đăng bởi: BANGXID_team

3425 - 685 - 28

Chị đại trường học và cậu hotboy mới vào trường. " Tôi thích cậu rồi đó! " " Thì sao

Đăng bởi: BANGXID_team

178 - 48 - 3

Nơi trao giải cho những Author và các Fanfic đã có đóng góp lớn cho nền Fanfic BANGXID. - B A

Đăng bởi: BANGXID_team

1341 - 196 - 9

Các cậu sẽ hiểu rõ chúng tớ hơn thông qua WE ARE BANGXID TEAM!!