Truyện của BT_Shiro

Đăng bởi: BT_Shiro

2 - 2 - 1

Truyện không có thật, chỉ là Fanfiction. Tiêu đề mỗi phần có lúc không liên quan đến nội dung :V Trong đây

Đăng bởi: BT_Shiro

1773 - 357 - 37

Lớp học Watt luôn chào đón bạn

Đăng bởi: BT_Shiro

495 - 118 - 14

Ai kì thị Boylove thì clickback Tay nghề viết còn khá kém , sai xót gì xin chỉ bảo nhé . Có

Đăng bởi: BT_Shiro

217 - 31 - 6

Bắt chức Kuro '-')

Gửi Ảnh

Writing

Đăng bởi: BT_Shiro

15 - 5 - 2

Just Gửi Ảnh '-'))