Truyện của BT_Shiro

Đăng bởi: BT_Shiro

8 - 2 - 1

Truyện không có thật, chỉ là Fanfiction. Tiêu đề mỗi phần có lúc không liên quan đến nội dung :V Trong đây

Đăng bởi: BT_Shiro

1046 - 198 - 20

Ai kì thị Boylove thì clickback Tay nghề viết còn khá kém , sai xót gì xin chỉ bảo nhé . Có

Đăng bởi: BT_Shiro

1828 - 358 - 37

Lớp học Watt luôn chào đón bạn

Đăng bởi: BT_Shiro

28 - 6 - 4

Just Gửi Ảnh '-'))