Truyện của BachHopTT

Đăng bởi: BachHopTT

8817 - 18 - 1

书名: 美女上司 作者: 再见东流水 Bách Hợp Tiểu Thuyết Tác phẩm: Mỹ nữ thủ trưởng (Hoàn) Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thủy Thể loại: GL,

Đăng bởi: BachHopTT

5945 - 51 - 1

书名: 顾然(GL) 作者: 洛倾 Bách Hợp Tiểu Thuyết Tác phẩm: Cố Nhiên (GL) Tác giả: Lạc Khuynh Thể loại: GL, hiện đại, thanh mai trúc

Đăng bởi: BachHopTT

38457 - 455 - 7

书名: 穿越之指染 (GL) 作者: 丝慕 Bách Hợp Tiểu Thuyết Tác phẩm: Xuyên Qua Chi Chỉ Nhiễm Tác giả: Ti Mộ Thể loại: GL, xuyên không,

Đăng bởi: BachHopTT

25753 - 131 - 4

书名:探虚陵 作者:君sola Bách hợp tiểu thuyết QT Tác phẩm: Dò Hư

Đăng bởi: BachHopTT

11452 - 123 - 4

书名: 我不知道的事 作者: 宁远 Bách Hợp Tiểu Thuyết Tác phẩm: Chuyện Ta Không Biết (Hoàn)

Đăng bởi: BachHopTT

2668 - 15 - 7

书名:探虚陵现代篇 作者:君sola Bách hợp tiểu thuyết Tác phẩm: Dò Hư Lăng (Hiện Đại) Tác giả: Quân Sola Thể loại: GL, giả tưởng, tình hữu độc

Đăng bởi: BachHopTT

15831 - 128 - 6

书名: 魔女霓裳 作者: 八千岁 Bách Hợp Tiểu Thuyết Tác phẩm: Ma Nữ Nghê Thường Tác giả: Bát Thiên Tuế Thể loại: GL, xuyên không,

Đăng bởi: BachHopTT

8901 - 71 - 2

书名: 年年有余(GL) 作者: 明也 Bách Hợp Tiểu Thuyết Tác phẩm: Niên Niên Hữu Dư (GL) Tác

Đăng bởi: BachHopTT

7969 - 64 - 1

书名: 恩爱秀你一脸 (GL) 作者: 叶涩 Bách Hợp Tiểu Thuyết QT Tác phẩm: Ân Ái Tú Nhĩ Nhất

Đăng bởi: BachHopTT

9706 - 95 - 5

书名: 重生之炖汤 作者: 云惘然 Bách Hợp Tiểu Thuyết Tác phẩm: Trọng Sinh Chi Đôn Canh Tác giả: Vân Võng Nhiên Thể loại: GL, hiện đại,