Truyện của Bachcavunhan

Đăng bởi: Bachcavunhan

58118 - 2133 - 63

Tác giả: Bạch Ca Vũ Nhân "Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương Vô hoa hữu

Dạ Sắc

Writing

Đăng bởi: Bachcavunhan

1641 - 131 - 38

Tác giả : Bạch Ca Vũ Nhân . Yêu Chàng cả đời này ta đều không dám

Đăng bởi: Bachcavunhan

7555 - 251 - 17

Ngày ấy, trong bóng chiều tà, Trình Lộc đã nói với nàng... "Chờ khi chúng ta thành thân, ta sẽ treo