Truyện của Bangtanlovee06

Đăng bởi: Bangtanlovee06

466 - 78 - 12

Tôi là một cô pé tóc xù xấu xí, là trung tâm những lời xỉa xói của mọi người, là

Đăng bởi: Bangtanlovee06

706 - 97 - 13

Đã ai từng đơn phương một người chưa? Khi đơn phương thì cảm thấy như thế nào? Ta đâu thể