Truyện của Banhket4

Đăng bởi: Banhket4

94 - 1 - 2

ABO sinh tử, ngược thụ, ngọt, cẩu huyết, bạo lực điên cuồng tấn công lạnh lùng công ôn nhu đáng

Đăng bởi: Banhket4

12 - 0 - 2

Ngược luyến tình thâm, ma xui quỷ khiến, tương ái tương sát, hiện đại, hiện thực Tích phân: 15,680,628 Nguồn: Tấn Giang Hoàn

Đăng bởi: Banhket4

14 - 0 - 1

Hoàn trái Hỗ công, tra công x tra công, hiện đại đô thị, sảng văn, khôi hài, cường cường đối kháng Nguồn:

Đăng bởi: Banhket4

10 - 0 - 1

Kỹ bất như nhân Đoản văn, cảnh sát công x ngay thẳng boy sức chiến đấu max bảo tiêu thụ, hiện

Đăng bởi: Banhket4

155 - 7 - 2

Cấm chỉ tát kiều Hiện đại, có chút hỏng Alpha Đại thiếu gia công X có chút ngọt Omega tiểu mỹ

Đăng bởi: Banhket4

21 - 0 - 1

Bất thất phối đích hôn nhân Niên hạ tiểu chó săn si tình công × cao lĩnh chi hoa thanh lãnh

Đăng bởi: Banhket4

75 - 0 - 3

Gia dưỡng mê nhĩ long ngạo thiên Sinh tử, bố y sinh hoạt, hoan hỉ oan gia, chủng điền văn, xuyên

Đăng bởi: Banhket4

52 - 0 - 2

Bất tri nhân gian vãn thu Hiện đại, chức tràng, niên thượng, tương ái tương sát, trước chán nản sau đắc

Đăng bởi: Banhket4

87 - 1 - 2

Âm úc bạo táo đối thụ song tiêu thái tử công × khả ái thông minh tiểu mỹ nhân thế

Đăng bởi: Banhket4

41 - 0 - 1

Quốc gia phân phối ngã hào môn lão công Đô thị tình duyên, dốc lòng nhân sinh, hiện đại, cưới trước