Truyện của BearOfKing

Đăng bởi: BearOfKing

28272 - 4047 - 122

- THỂ LOẠI: HIỆN ĐẠI, NGƯỢC TÂM, GƯƠNG VỠ RỒI LÀNH, HE

Đăng bởi: BearOfKing

12583 - 1773 - 85

Thể loại: Xuyên không, cung đình tranh đấu, nữ phẫn nam trang, hài hước, hoan hỉ, oan gia, 1x1, HE.

Đăng bởi: BearOfKing

6532 - 857 - 26

- Đọc Rồi Biết -

Đăng bởi: BearOfKing

23943 - 1990 - 71

- Jeongyeon x Mina - Momo x Sana

Đăng bởi: BearOfKing

3946 - 607 - 10

Tổng cộng: 10 chap Truyện này tại hạ chỉ cover lại thôi, cảm thấy truyện khá hay và hài hước

Đăng bởi: BearOfKing

30523 - 2696 - 57

_" Quận chúa, nàng vì sao khăng khăng đòi lấy ta? Dù sao ta...". _ " Ý ta đã quyết định

Đăng bởi: BearOfKing

19796 - 2158 - 57

> [JEONGMI] <

Đăng bởi: BearOfKing

300 - 28 - 1

-- Kiếp này chúng ta không duyên-- -- Đành hẹn kiếp sau --