Truyện của BeeTranAT

Đăng bởi: BeeTranAT

472 - 12 - 7

Xuyên không ư?! Thật hoang đường, làm sao có thể xuyên không từ thế giới này qua thế giới khác

Ma Trêu

Writing

Đăng bởi: BeeTranAT

578 - 20 - 2

Truyện ma, kinh dị

Đăng bởi: BeeTranAT

334 - 12 - 5

Thể loại: Cũng chả biết thể loại gì nữa 😂 1 chút bạo lực... 1 chút ảo... nhưng tất cả dựa

Đăng bởi: BeeTranAT

36800 - 452 - 34

Truyện ma, tâm linh, kinh dị... Vì mình khá là thích truyện về ma, tâm linh...nên mình luôn tìm đọc. Thích

Đăng bởi: BeeTranAT

324272 - 4102 - 31

Truyện ma, kinh dị...

Đăng bởi: BeeTranAT

88 - 5 - 1

1p rảnh rỗi nên làm 1 cap ngắn ....