Truyện của Bendrownedcreepy-

Đăng bởi: Bendrownedcreepy-

218 - 1 - 1

tự nhiên không thấy truyện kia đâu nên viết lại Nhưng lười nên em viết kiểu nì thui = ̄ω ̄= các