Truyện của BiO_0789

Đăng bởi: BiO_0789

8731 - 844 - 12

Chuyển ver đã được cho phép. Chuyển ver từ tác phẩm: 10 năm nuôi vợ của Kim tổng. Tác giả: -hellianthus (tác

Đăng bởi: BiO_0789

4159 - 59 - 13

Cùng nhau tâm sự mỏng với BiO.... Sưu tầm chủ yếu trên mạng. Nhiều nên không nhớ nổi nguồn.

Đăng bởi: BiO_0789

100 - 17 - 1

Một truyện về thể loại ngược (cũng nhẹ nhàng), nội dung chắc cũng hk mới, SE.

Đăng bởi: BiO_0789

18971 - 2237 - 70

Chuyển ver đã được cho phép của tác giả. Chuyển ver từ tác phẩm: Hứa Nhan, em chạy không thoát ! Tác

Đăng bởi: BiO_0789

1023 - 212 - 20

Thể loại: Đam mĩ, Hiện đại, Ngọt sủng, Sinh tử văn, Hào môn thế gia, Cưới Trước Yêu Sau, Chủ

Đăng bởi: BiO_0789

30677 - 3511 - 134

Chuyển ver lại từ tác phẩm cùng tên. Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly. Edit: Phương Thiên Vũ Chuyển ver và edit lại

Đăng bởi: BiO_0789

421 - 65 - 3

Để biết hình thành BaeHwi như thế nào thôi.

Đăng bởi: BiO_0789

33 - 8 - 2

Chuyện nhỏ nhặt của BiO trong ngày Thất Tịch.

Đăng bởi: BiO_0789

821 - 52 - 4

Chỉ là một truyện ngắn làm tặng 1 đọc giả đã ủng hộ truyện của tui. Có H, nhẹ nhàng. Chuyển ver

Đăng bởi: BiO_0789

204 - 77 - 9

Bao gồm rất nhiều mẩu chuyện nhỏ cho một tình yêu lớn dành cho BaeHwi