Truyện của Biinarmy1306

Đăng bởi: Biinarmy1306

99 - 30 - 5

Từ lúc sinh ra đã được bố mẹ âm thầm đính ước. Thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.