Truyện của BlackObs

Đăng bởi: BlackObs

1416009 - 38368 - 96

Bách Hợp - Hiện đại - HE Tác giả : Phong Dã Editor: BlackObs Hy vọng các bạn tôn trọng tên truyện

Đăng bởi: BlackObs

42320 - 1086 - 23

Đăng bởi: BlackObs

568221 - 38046 - 122

Bách Hợp - Hiện Đại - Võng Du - Sweet Tác giả: Bằng Y Uý Ngã Editor: BlackObs, Riley (87-)

Đăng bởi: BlackObs

314782 - 22365 - 65

Bách Hợp - Hiện Đại - Sủng - Sweet Tác giả: Đường Huyền Editor: BlackObs

Đăng bởi: BlackObs

1687698 - 52066 - 99

Bách Hợp - Hiện Đại - Sweet Tác giả: Nhất Sinh Bán Nhàn Editor: BlackObs

Đăng bởi: BlackObs

1276654 - 51605 - 118

Bách Hợp - Cổ Đại - Trọng Sinh - HE Chung Minh x Tô Tử Mặc Tác giả: Lạc Khuynh Editor: Tiềm Thuốc

Đăng bởi: BlackObs

2831 - 137 - 1

Chỉ một chap cuối . - . Tác giả: 米二lemon (from weibo) Editor: BlackObs Source: http://www.weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404068261812681908&is_hot=1#_0

-

Writing

Đăng bởi: BlackObs

88071 - 7768 - 36

Bách Hợp - Hiện Đại - Đang Edit Thể loại: tiểu tam, tâm lý, điều tra, phá án, trả thù

Đăng bởi: BlackObs

236526 - 10269 - 61

Bách Hợp - Cổ Trang - HE Tiêu Tử Vận x Diệp Hi Ảnh Tác giả: Cửu Nguyệt Hoa Lạc Editor: BlackObs