Truyện của CNBP31

NIVAL

Writing

Đăng bởi: CNBP31

678 - 403 - 9

" Ta yêu ánh sáng , vì ta biết thế nào là bóng tối . Ta trân trọng tình bạn