Truyện của CaBiet_Team

Đăng bởi: CaBiet_Team

845 - 82 - 4

Đọc phần [Giới thiệu + Đăng ký] hoặc [Profile] của team để biết thêm thông tin chi tiết ('ω`*) Mong

Đăng bởi: CaBiet_Team

564 - 117 - 27

Nơi mà các thành viên có thể tự do giới thiệu, trò chuyện với nhau, cũng là nơi mà ban

Đăng bởi: CaBiet_Team

123 - 33 - 6

Cậu đang băn khoăn để tìm một stock hoặc background mà không biết đặt ở đâu ? Cậu muốn dow tranh

Đăng bởi: CaBiet_Team

101 - 12 - 2

Một cuộc khảo sát nhằm lọc ra các thành viên trong team, lọc ra các mảng thực tập sinh, thành