Truyện của CaMuonHocBay

Đăng bởi: CaMuonHocBay

84394 - 2424 - 48

Tác giả: Bát Nguyệt Trường An (八月长安) Tên gốc: 这么多年 (Đã nhiều năm như thế)/ 早恋 (Yêu sớm) Người dịch: Cá Muốn

Đăng bởi: CaMuonHocBay

219280 - 5668 - 112

Tác giả: Bát Nguyệt Trường An (八月长安) Tên gốc: 你好,旧时光 (Xin chào, ngày xưa ấy) Editor/Người dịch: Cá Muốn Học Bay Thể loại:

Đăng bởi: CaMuonHocBay

13167 - 436 - 3

Tác giả: Bát Nguyệt Trường An (八月长安) Tên gốc: 寄信人空缺 Độ dài: 3 chương Editor: Cá Muốn Học Bay Trạng thái: Completed ~~~ Cá chỉ