Truyện của CaMuonHocBay

Đăng bởi: CaMuonHocBay

52609 - 1467 - 40

Tác giả: Bát Nguyệt Trường An (八月长安) Tên gốc: 这么多年 (Đã nhiều năm như thế)/ 早恋 (Yêu sớm) Người dịch: Cá Muốn

Đăng bởi: CaMuonHocBay

10474 - 336 - 3

Tác giả: Bát Nguyệt Trường An (八月长安) Tên gốc: 寄信人空缺 Độ dài: 3 chương Editor: Cá Muốn Học Bay ~~~ Cá chỉ đăng truyện ở

Đăng bởi: CaMuonHocBay

168802 - 4319 - 99

Tác giả: Bát Nguyệt Trường An (八月长安) Tên gốc: 你好,旧时光 (Xin chào, ngày xưa ấy) Editor/Người dịch: Cá Muốn Học Bay Thể loại: