Truyện của CamDepLaoDanhZombie

Đăng bởi: CamDepLaoDanhZombie

1169 - 181 - 8

"Đây là quê hương, là đất nước, là vùng đất cha ông đã để lại cho dân tộc Việt Nam.

Đăng bởi: CamDepLaoDanhZombie

1132 - 230 - 10

"Cho dù kẻ thù có điên khùng ác liệt như thế nào, cho dù có phải hi sinh bản thân

Đăng bởi: CamDepLaoDanhZombie

23184 - 6113 - 58

"Việt Nam là gì ? Đó không phải là một danh từ hư ảo. Thưa đồng chí, nó chính là