Truyện của Caramen2312

Đăng bởi: Caramen2312

768 - 14 - 24

Vậy là Aomame sắp sửa làm một việc hệ trọng. Nàng đã từng nhiều lần làm những việc tương tự,

Đăng bởi: Caramen2312

1382 - 60 - 24

Cuốn 1Q84 kể về quá trình một tổ chức cánh tả biến đổi thành một giáo phái của những kẻ

Đăng bởi: Caramen2312

543 - 30 - 31

Cuối cùng thì Aomame và Tengo có gặp được nhau không? Tim người đọc vừa căng ra vừa thắt lại

Trả test

Writing

Đăng bởi: Caramen2312

1212 - 65 - 43

Ko phận sự miễn vào. Vào rồi bị ăn táng là ráng chịu nha

Đăng bởi: Caramen2312

207 - 15 - 45

edit của bạn Pơry Susu thấy hay nên mị chia sẻ, đừng có ném đá mị nha!

Đăng bởi: Caramen2312

70 - 9 - 1

Tại thấy mấy con bạn có pha mi li hết ròi lên tủi thân. TUI MÚN CÓ MỘT GIA ĐÌNH

Đăng bởi: Caramen2312

466 - 48 - 8

Đăng kí ở chap 3. Ok