Truyện của CheeseforJerry

Đăng bởi: CheeseforJerry

2199 - 187 - 31

Mưa đã nặng hạt, bầu trời sầm uất từ những đám mây đen. Hạt mưa rơi trắng xóa đường đi,