Truyện của Chimi_vn

Đăng bởi: Chimi_vn

1618 - 157 - 11

Thể loại: truyện BH,... dành cho mùa đông 😉Tui chèo thuyền Lisoo nhé !! Cũng có couple Jenrose tại tui thích

Đăng bởi: Chimi_vn

970 - 135 - 7

...tôi không biết nói gì ngoài tôi thích hai cặp này !!! thể loại: Hài, Bách, School, Ngọt, Tình Cảm,...Sến =)) nhân

Đăng bởi: Chimi_vn

1571 - 151 - 6

tên truyện: Bạn Cùng Bàn ! Cậu Là Crush Của Tôi Đấy ! Thể loại: Bách Hợp, Hơi Ngắn, Tình Cảm

Đăng bởi: Chimi_vn

526 - 36 - 4

ĐÂY LÀ MỘT CÂU CHIỆN HÀI KHÔNG CỦA RIÊNG AI =))