Truyện của ChuiThueTeam44

About Us!

Writing

Đăng bởi: ChuiThueTeam44

60 - 11 - 1

Bạn có thể biết thêm về tiểu sử của team, từng thành viên và những gì team đã trải qua

Đăng bởi: ChuiThueTeam44

752 - 86 - 5

~||[Chửi Thuê Team]||~

Đăng bởi: ChuiThueTeam44

373 - 79 - 10

Giới thiệu truyện làm gì khi bạn có thể đọc tiêu đề? #Ta

Đăng bởi: ChuiThueTeam44

400 - 48 - 2

#ly

Đăng bởi: ChuiThueTeam44

209 - 30 - 2

Pạn nào đắc tội với team sẽ được tuyên dương tại đây

Phốt:)

Writing

Đăng bởi: ChuiThueTeam44

305 - 43 - 2

Phốt theo yêu cầu và về những con người mà tớ ghét:) #ly

Xin lỗi

Writing

Đăng bởi: ChuiThueTeam44

86 - 14 - 1

Fic được lập ra để xin lỗi những người bị Team phốt nhầm. Không phận sự miễn vào.

Đăng bởi: ChuiThueTeam44

311 - 34 - 7

Q&A

Đăng bởi: ChuiThueTeam44

152 - 8 - 1

Team [Chửi Thuê Team] sẽ nhận những yêu cầu mà mọi người muốn chửi gửi đến 1 ai đó và

Đăng bởi: ChuiThueTeam44

90 - 9 - 3

Shop collect