Truyện của Ciel-Phantomhive___

Đăng bởi: Ciel-Phantomhive___

499 - 180 - 14

Đọc đi rồi biết. NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!! Bố m cất công soạn truyện ra giấy rồi

Đăng bởi: Ciel-Phantomhive___

39 - 18 - 6

Đọc rồi sẽ biết Đừng đọc chùa,tác giả không vui đâu

Đăng bởi: Ciel-Phantomhive___

42 - 22 - 5

Đọc thì sẽ biết