Truyện của Circle_of_Creepy

Đăng bởi: Circle_of_Creepy

5108 - 280 - 14

Nó chỉ bí ẩn thôi chứ không đáng sợ đâu ! Nandemonaiya ! Cứ vô đi

Đăng bởi: Circle_of_Creepy

7328 - 377 - 11

Nếu bạn muốn, bạn có thể

Đăng bởi: Circle_of_Creepy

709 - 28 - 2

Khi vào đây các bạn sẽ được đọc về những trải nghiệm mạo hiểm của những Creepypasta này.

Đăng bởi: Circle_of_Creepy

91172 - 3675 - 22

Vào đọc sẽ biết !!!

Đăng bởi: Circle_of_Creepy

49735 - 2694 - 19

Mấy bọn này luôn luôn có sở thích và hành động khác người nên đừng dây vào nhé !

Đăng bởi: Circle_of_Creepy

81807 - 4323 - 37

Trong này cũng cập nhật những câu chuyện về Creepypasta nhé !