Truyện của CrazyHeo227

Đăng bởi: CrazyHeo227

66571 - 900 - 21

Trong tình yêu,không phải mọi thứ đều dễ dàng để thực hiện.Đến với nhau là một chuyện,nhưng yêu nhau và

Tản mạn

Writing

Đăng bởi: CrazyHeo227

1 - 0 - 1

Một chút sâu lắng trong buổi đêm tĩnh mịch. Có thể những dòng này không ai đọc, nhưng nếu có