Truyện của CuuVyHoaHo

Đăng bởi: CuuVyHoaHo

835 - 7 - 7

Văn án: Lỗi của hắn là trở thành tên móc túi, cô trước mặt mọi người đem hắn hành hạ

Đăng bởi: CuuVyHoaHo

142 - 2 - 1

Truyện ngắn hiện đại

Đăng bởi: CuuVyHoaHo

750 - 13 - 13

Thực ra truyện đã được edit đến chương 80, nhưng mà hình như drop rồi thì phải. Mình đọc truyện

Đăng bởi: CuuVyHoaHo

492 - 1 - 4

bà con có thể đọc ở đây http://www.wattpad.com/12562091-qu%C3%A2n-trang-tri%E1%BB%87u-no%C3%A3n-no%C3%A3n-qu%C3%A2n-trang-1 mình nhảy cóc sang part 3 - chương 1003 vì link trên chưa cv