Truyện của DP_sonar

Đăng bởi: DP_sonar

176647 - 8917 - 21

Bạn tin trên đời này có Vampire không? Tôi thì tin đấy, bởi vì chính tôi đã gặp anh. Tên