Truyện của DP_sonar

Đăng bởi: DP_sonar

180264 - 9145 - 21

Bạn tin trên đời này có Vampire không? Tôi thì tin đấy, bởi vì chính tôi đã gặp anh. Tên