Truyện của DTrn83

Shin Soukoku

Writing

Đăng bởi: DTrn83

27 - 3 - 1

đơn giản là có H

Đăng bởi: DTrn83

48 - 0 - 1

Đây là truyện ta lên hướng viết , và ta chỉ đăng tranh ta tự vẽ !! Nhớ ủng hộ

Đăng bởi: DTrn83

238 - 5 - 1

Đây là truyện ta lên hướng viết , và ta chỉ đăng tranh ta tự vẽ !! Nhớ ủng hộ

Đăng bởi: DTrn83

23 - 3 - 1

tự vẽ

Mikayuu

Writing

Đăng bởi: DTrn83

199 - 8 - 1

oc là của tg còn nd là của tui nếu như yuu là hoàng tử có chị gái sinh đôi