Truyện của DTrn83

Đăng bởi: DTrn83

44 - 0 - 1

Đây là truyện ta lên hướng viết , và ta chỉ đăng tranh ta tự vẽ !! Nhớ ủng hộ

Đăng bởi: DTrn83

218 - 5 - 1

Đây là truyện ta lên hướng viết , và ta chỉ đăng tranh ta tự vẽ !! Nhớ ủng hộ

Đăng bởi: DTrn83

21 - 3 - 1

tự vẽ

Shin Soukoku

Writing

Đăng bởi: DTrn83

21 - 2 - 1

đơn giản là có H

Mikayuu

Writing

Đăng bởi: DTrn83

171 - 8 - 1

oc là của tg còn nd là của tui nếu như yuu là hoàng tử có chị gái sinh đôi