Truyện của DTrn83

Shin Soukoku

Writing

Đăng bởi: DTrn83

112 - 9 - 1

đơn giản là có H

Đăng bởi: DTrn83

53 - 1 - 1

Đây là truyện ta lên hướng viết , và ta chỉ đăng tranh ta tự vẽ !! Nhớ ủng hộ

Đăng bởi: DTrn83

246 - 6 - 1

Đây là truyện ta lên hướng viết , và ta chỉ đăng tranh ta tự vẽ !! Nhớ ủng hộ

Mikayuu

Writing

Đăng bởi: DTrn83

290 - 13 - 1

oc là của tg còn nd là của tui nếu như yuu là hoàng tử có chị gái sinh đôi

Đăng bởi: DTrn83

29 - 4 - 1

tự vẽ