Truyện của Deadline113

Đăng bởi: Deadline113

1110 - 207 - 20

Chết và được chuyển sinh , nhưng sự thật đâu hề đơn giản như thế , vị chúa của đa

Đăng bởi: Deadline113

3 - 3 - 1

Cái tên nói lên tất cả : Tôi không thể nhìn thấy điều gì từ đôi mắt của tôi ! Yuuto