Truyện của DealFlore

Đăng bởi: DealFlore

38753 - 2192 - 32

Không quá nhiều bão tố phong ba, không quá nhiều mật đường lãng mạn. Tình cảm không quá nồng cháy,

Đăng bởi: DealFlore

150 - 25 - 1

Ai cũng có một thanh xuân . Một thanh xuân mà dù có hay không mơ hồ, có hay

Đăng bởi: DealFlore

2928 - 370 - 7

"Đời người có ba lần yêu: Lần đầu non nớt, lần thứ hai đậm sâu, và lần thứ ba đi

Đăng bởi: DealFlore

920 - 73 - 2

"Gió thoáng qua, gió còn quay lại Tình qua rồi, tình ở lại đâu"