Truyện của Death_Soules

Đăng bởi: Death_Soules

171 - 25 - 2

T/g : Hoàng Phủ Thanh Vân (Lưu ý : đây là nick phụ của ta còn nick chính là Frozen_Tenshin nha) được