Truyện của DeeDeeChi

Đăng bởi: DeeDeeChi

9620 - 685 - 17

Tác giả: Hạ Tiểu Chính Thể loại: hiện đại, vườn trường, thanh mai trúc mã, si hán niên hạ ẩn quỷ

Đăng bởi: DeeDeeChi

2700 - 42 - 4

Chủ yếu được mình lọc qua rồi, tất cả đều là bản convert từ QT ra với mục đích tự

Đăng bởi: DeeDeeChi

117707 - 3285 - 21

Tên: Tình nhân của mẹ Tác giả: Thất Nhật Thể loại: nhân thê ngưu lang thô bạo ngụy rich boy công x

Đăng bởi: DeeDeeChi

55267 - 3192 - 37

Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian Thể loại: phúc hắc anh tuấn công x song tính luỵ tình tiện mỹ

Đăng bởi: DeeDeeChi

15315 - 377 - 5

Tên: Si hán khiến người ta chán ghét *si hán: ngu ngốc Tác giả: Viễn thượng bạch vân gian Thể loại: Cao lãnh

Đăng bởi: DeeDeeChi

8291 - 440 - 10

Tạm dịch: Thích đè lão sư Tác giả: Viễn thượng bạch vân gian Thể loại: Hiện đại, cao H, ấm áp, niên

Đăng bởi: DeeDeeChi

1825 - 278 - 10

Muốn chiếm làm của riêng / thuần gay / dirty talk / sát thủ xử nam / lưu manh công Dễ