Truyện của Devil2008

Đăng bởi: Devil2008

21 - 5 - 1

truyện này tác giả viết để tặng cũng như là kỉ niệm tình bạn của ta với năm người bạn

Đăng bởi: Devil2008

1280 - 107 - 13

truyện đầu tay,vì là mới học lớp 5 nên khôngđược hay cho lắm,cũng không có biết chia đất diễn sao