Truyện của DiepHaVoUu

Đăng bởi: DiepHaVoUu

421346 - 20891 - 107

Tên truyện: Chí tôn Phượng hậu: Vạn kiếp trầm luân. Tác giả: Điệp Hạ Vô Ưu. Thể loại: Xuyên không, nữ cường,

Đăng bởi: DiepHaVoUu

7491 - 712 - 14

Chỉ là những đoản văn, viết theo cảm xúc tuỳ hứng của tác giả.

Đăng bởi: DiepHaVoUu

396572 - 10347 - 144

"A. . . . . . . . . . . . . . ." Một tiếng la thê lương