Truyện của DiepHaVoUu

Đăng bởi: DiepHaVoUu

7742 - 719 - 14

Chỉ là những đoản văn, viết theo cảm xúc tuỳ hứng của tác giả.

Đăng bởi: DiepHaVoUu

450212 - 21393 - 107

Tên truyện: Chí tôn Phượng hậu: Vạn kiếp trầm luân. Tác giả: Điệp Hạ Vô Ưu. Thể loại: Xuyên không, nữ cường,

Đăng bởi: DiepHaVoUu

413475 - 10748 - 144

"A. . . . . . . . . . . . . . ." Một tiếng la thê lương

Đăng bởi: DiepHaVoUu

263 - 31 - 9

Từ thương xót trở nên quý mến, từ quý mến đến tin tưởng, từ tin tưởng đến cuồng si. Là ai