Truyện của Diseasegirl

Đăng bởi: Diseasegirl

214 - 33 - 9

Hí hí, Đú đa Đú đởn thôi hà. Cái này chủ yếu mừng tớ có mốc 70 fl =Đ hạnh

Đăng bởi: Diseasegirl

716 - 100 - 14

Tớ rất hiền nhưng đừng có rảnh rỗi mà chọc tớ điên nhé. Rảnh rỗi thì tự đi mà thẩm

Đăng bởi: Diseasegirl

3023 - 221 - 10

Tác giả: Lâm Dĩ Băng Des: Lâm Dĩ Băng Đăng tại: Wattpad Không đăng ở một nơi nào khác

Đăng bởi: Diseasegirl

13 - 9 - 3

:> ổ quắn quéo của tớ, xin chào các cậu ✨✨💙

Đăng bởi: Diseasegirl

683 - 54 - 2

Nguồn chỉ đăng trên wattpad của tác giả. Hi vọng ủng hộ. Truyện hơi thiên về Xử Nữ.

Đăng bởi: Diseasegirl

593 - 62 - 2

Tác giả: Mốc Des: Me

Đăng bởi: Diseasegirl

273 - 52 - 6

:))) hình như chưa ai viết thể loại này nhưng tớ cuồng quá và tớ là con ngu tiếng Anh

Đăng bởi: Diseasegirl

9 - 4 - 1

Căn phòng chứa đựng thời gian, câu chuyện, và bí mật của nhiều sinh linh bé nhỏ...

Đăng bởi: Diseasegirl

582 - 53 - 2

Bìa:@NhanTuNguyet Tác giả : Lâm Dĩ Băng

Đăng bởi: Diseasegirl

29 - 6 - 2

À hí hí :)) thua cược ý mà. Nên suy ra là viết fic này là fic đầu tiên về