Truyện của Dog_Forever_Alone

Đăng bởi: Dog_Forever_Alone

124 - 23 - 1

Nếu ta không gặp họ, có lẽ sẽ không có ngày hôm nay. Nếu ta không gặp họ, có lẽ hạnh

Đăng bởi: Dog_Forever_Alone

113 - 18 - 2

Ta sinh ra trong căn phòng rực lửa, trong địa ngục tối tăm không ai tới. Ta là Judas, là Tội

Đăng bởi: Dog_Forever_Alone

637 - 102 - 2

IQ cao thường ngu ngốc về mặt tình cảm. ────── Bé thích được các ca ca tỷ tỷ ôm. Thích được ngủ

Đăng bởi: Dog_Forever_Alone

91 - 22 - 1

Hắn, một nhà bác học có vẻ ngoài và trí thông minh éo khác gì trong teenfic. Hắn, một kẻ có

Đăng bởi: Dog_Forever_Alone

107 - 24 - 1

Hắn là một cái tầm thường nhân. Có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Một ngày nọ, hắn "lỡ