Truyện của DucTran538

Đăng bởi: DucTran538

13 - 0 - 2

Văn vẻ thể loại: Nguyên sang - thuần ái - cận đại hiện đại - kỳ ảo Tác phẩm thị giác:

Đăng bởi: DucTran538

15 - 0 - 1

Tân văn đã phát, đi theo thượng cấp chỉ thị, viết một thiên ấm áp thanh xuân vườn trường thuần

Đăng bởi: DucTran538

19 - 1 - 1

Tấn giang VIP 2013-05-07 15:54:12 xong xuôi Văn chương cơ bản tin tức Văn chương loại hình: Nguyên bản - thuần ái

Đăng bởi: DucTran538

79 - 5 - 3

Văn án: Trần Húc Chi biết chính mình xuyên thành mỗ bổn tiểu thuyết đại vai ác. Hắn không có lựa chọn

Đăng bởi: DucTran538

16 - 0 - 2

Văn án: Kỳ thật chính là người nào đó xuyên thành Ban về sau cùng Hạ Mục tương thân tương ái

Đăng bởi: DucTran538

36 - 4 - 2

Đây là một cái xuyên qua thành hiệp khách chuyện xưa, đây là một cái trọng với lữ đoàn càng

Đăng bởi: DucTran538

14 - 0 - 4

Tác giả: Nha Nha, chính là mình đây, cũng là ad wattpad này, đây là bộ truyện đứng đắng thứ

Đăng bởi: DucTran538

2617 - 50 - 8

Tạ Minh Triết một giấc ngủ dậy trọng sinh đến tương lai thế giới, ở chỗ này, một khoản thực

Đăng bởi: DucTran538

162 - 11 - 3

【 Đương ngài triệu hoán thức thần khi, sẽ tùy cơ thả xuống đến bất đồng thế giới thu phục

Đăng bởi: DucTran538

196 - 24 - 8

Sửa và đăng lại ~~ Tác giả: Ductran (Nha Nha ) bộ truyện đứng đắng thứ 3 của mình, những truyện