Truyện của DuongQuaQua

Đăng bởi: DuongQuaQua

91384 - 6296 - 70

Tác giả: Đường Quả Quả (it's me) Truyện: Tự sáng tác Tình trạng: 64 chương + 5 PN (Hoàn) Thể loại: Đam mỹ,

Đăng bởi: DuongQuaQua

6096 - 257 - 49

Tác phẩm: Dị thế mạnh nhất làm bức công Tác giả: Nhược nhược Nhược Nhược nhược công khống Editor: Đường Quả Quả Tình

Đăng bởi: DuongQuaQua

10479 - 321 - 93

Tác phẩm: Phong Quá Vũ Lưu Vân Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên Nguồn: Vnsharing.net Edit: Nhiều nhà Thể loại: Đam mỹ, nhất công

Đăng bởi: DuongQuaQua

97487 - 1461 - 19

Tác phẩm: Không chính trực thế giới giả thuyết Tác giả: Lý Hoa Tình trạng: chưa xác định Thể loại: Đam mỹ, hệ

Đăng bởi: DuongQuaQua

10594 - 612 - 99

Tác phẩm: Mau Xuyên Đại Tra Công Nghịch Tập Hệ Thống Tác giả: Nhất Đoạn Thanh Nguồn: Wikidich.com Tình trạng: Hoàn (95 chương

Đăng bởi: DuongQuaQua

905 - 133 - 7

Tác phẩm: Dị Giới Chi Miêu Tiên Hệ Thống Tác giả: Đường Quả Quả Truyện: Tự sáng tác Tình trạng: On-going Thể loại: Đam

Đăng bởi: DuongQuaQua

18622 - 707 - 67

Tác phẩm: Hệ thống chi tổng công chi lộ Tác giả: Vi Thùy Thường Tình trạng: Hoàn thành (67 chương) Nguồn: Wikidich Thể loại:

Đăng bởi: DuongQuaQua

4179 - 75 - 127

Tác phẩm: Võng Du Chi Đối Kháng Tác giả: thaty Tình trạng: Hoàn thành (126 phần) Thể loại: Đam mỹ, nhất công đa

Đăng bởi: DuongQuaQua

9208 - 706 - 34

Tác phẩm: Hoang dã sinh tồn nhật ký (蛮荒生存日记) Tác giả: Phong Nhất Dạng Đích Nữ Tử (疯一样的女子) Editor: Đường Quả Quả Tình

Đăng bởi: DuongQuaQua

88447 - 6839 - 64

Tác phẩm: 1001 cách theo đuổi lão công Tác giả: Đường Quả Quả Truyện: Tự sáng tác Tình trạng: on-going Thể loại: Đam