Truyện của Dydi007

Đăng bởi: Dydi007

1487 - 324 - 47

Nó... một cô gái bất hạnh lúc nào cũng bị bắt nạt gia đình ghét bỏ vì là con nuôi....