Truyện của Dydi007

Đăng bởi: Dydi007

630 - 91 - 38

Nó... một cô gái bất hạnh lúc nào cũng bị bắt nạt gia đình ghét bỏ vì là con nuôi....