Truyện của Edogawaconan45

Đăng bởi: Edogawaconan45

219 - 59 - 2

Nguyên tác : Mặc Hương tỷ tỷ Thể loại : Đồng nhân đam mỹ Tác

Đăng bởi: Edogawaconan45

3297 - 513 - 11

Thể loại : đam mỹ, đồng nhân văn Nguyên tác : Mặc Hương Đồng khứu

Đăng bởi: Edogawaconan45

2157 - 219 - 5

Đây là tác phẩm đầu tay của mị mong mọi người ủng hộ nha, mk viết cũng k hay lắm