Truyện của Eris-Solomon

Đăng bởi: Eris-Solomon

11420 - 1002 - 32

∆ Tác phẩm đầu tay ∆ Ngày ra mắt: 04/06/2018 Hình thức: Oneshort/Shortfic Thể loại: SE/OE Couple: Đam, Bách, Ngôn