Truyện của EyelessChara

Đăng bởi: EyelessChara

25 - 14 - 6

những điều xảy ra xung quanh me.....đều đc me ghi lại -_- và chia sẽ kinh nghiệm của me trg vc