Truyện của GameMaSoi

Đăng bởi: GameMaSoi

3950 - 279 - 21

khoảng giữa thế kỉ thứ 5 trước công nguyên, thời kì hoành hành đỉnh điểm của "dị nhân" ma sói.

Đăng bởi: GameMaSoi

1092 - 108 - 12

Ma sói phiên bản đầu tiên 2 đang diễn ra ! Cùng tham gia chơi game với bạn bè trên