Truyện của GhostCiel

Đăng bởi: GhostCiel

4594 - 643 - 32

Một đứa trẻ được ban phước lành từ một vị thần rồi ngủ say. Linh hồn rời khỏi thể xác

Đăng bởi: GhostCiel

71687 - 5573 - 50

Đây là đứa con thứ ba của ta, xin ủng cho... . " Cẩn

Đăng bởi: GhostCiel

28972 - 2936 - 43

Văn án: Ở tương lai thời điểm ta chính là một cái không tốt tỷ tỷ, liền tại em gái

Đăng bởi: GhostCiel

51010 - 4234 - 29

Tình yêu....là một thứ không có thật. Thử hỏi xem....yêu nhau ba năm, trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Đến cuối

Đăng bởi: GhostCiel

754 - 89 - 6

Con người....như hay mặt của đồng xu vậy, thiện hay ác đều do họ quyết định Tôi, một đứa trẻ

Đăng bởi: GhostCiel

116153 - 10886 - 67

" Ta không hiểu nổi con người nghĩ gì nữa, trước không hiểu, sau cũng không hiểu." cô đứng đó