Truyện của GhostCiel

Đăng bởi: GhostCiel

801 - 101 - 6

Con người....như hay mặt của đồng xu vậy, thiện hay ác đều do họ quyết định Tôi, một đứa trẻ

Đăng bởi: GhostCiel

34823 - 3704 - 46

Văn án: Ở tương lai thời điểm ta chính là một cái không tốt tỷ tỷ, liền tại em gái

Đăng bởi: GhostCiel

78659 - 6156 - 50

Đây là đứa con thứ ba của ta, xin ủng cho... . " Cẩn

Đăng bởi: GhostCiel

5157 - 755 - 33

Một đứa trẻ được ban phước lành từ một vị thần rồi ngủ say. Linh hồn rời khỏi thể xác

Đăng bởi: GhostCiel

59866 - 5209 - 32

Tình yêu....là một thứ không có thật. Thử hỏi xem....yêu nhau ba năm, trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Đến cuối

Đăng bởi: GhostCiel

128703 - 12590 - 68

" Ta không hiểu nổi con người nghĩ gì nữa, trước không hiểu, sau cũng không hiểu." cô đứng đó