Truyện của Giavy2222

Đăng bởi: Giavy2222

6039 - 154 - 15

Truyện được lấy trong liên quân mobile nhưng có nhiều điểm không giống với truyện chính, cho nên coi xong

Đăng bởi: Giavy2222

2153 - 41 - 3

Truyện do mình tự suy nghĩ ra nên chắc không hay lắm đâu nếu có chỗ nào sai sót mong

Đăng bởi: Giavy2222

7626 - 152 - 13

Truyện do mình suy nghĩ ra và cũng là yêu cầu của bạn bhgaminggg , mình thấy yêu cầu của