Truyện của Ginza_Gazorkas

Đăng bởi: Ginza_Gazorkas

7261 - 492 - 26

Truyện đc dịch bởi nhóm Knights Of Yuri

Đăng bởi: Ginza_Gazorkas

19502 - 1197 - 22

Truyện đc dịch bởi Yuri Is My Life

Đăng bởi: Ginza_Gazorkas

15337 - 607 - 34

truyện được dịch bởi nhóm Knights Of Yuri (KoY)

Đăng bởi: Ginza_Gazorkas

42356 - 1016 - 30

Truyện đc dịch bởi Trang Sally Team

Đăng bởi: Ginza_Gazorkas

36132 - 1531 - 55

Truyện chủ yếu lấy từ yurivn.net và 1 số chap do ta trans và edit