Truyện của Ginza_Gazorkas

Đăng bởi: Ginza_Gazorkas

113417 - 2456 - 32

Truyện đc dịch bởi Trang Sally Team

Đăng bởi: Ginza_Gazorkas

341 - 44 - 2

Truyện được dịch bởi nhóm Knight Of Yuri (KoY)

Đăng bởi: Ginza_Gazorkas

27 - 6 - 1

Up lại truyện cũ nhưng đã được edit 1 cách đàng hoàng Trans & Edit: it's me

Đăng bởi: Ginza_Gazorkas

1232 - 53 - 2

Truyện mang thể loại về ABO và luận loan, không dành cho trẻ em, người già, bà mẹ đang đau

Đăng bởi: Ginza_Gazorkas

26943 - 1840 - 36

Truyện đc dịch bởi nhóm Knights Of Yuri

Đăng bởi: Ginza_Gazorkas

48514 - 2497 - 35

truyện được dịch bởi nhóm Knights Of Yuri (KoY)

Đăng bởi: Ginza_Gazorkas

51727 - 2624 - 29

Truyện đc dịch bởi Yuri Is My Life (YML)