Truyện của GranderTulas

Đăng bởi: GranderTulas

78354 - 4391 - 108

Tác giả: Vô Hoan Dã Tiếu. Edit + Beta: Huyết Vũ. Thể loại: Xuyên không, nhất thụ tam công, thụ

Đăng bởi: GranderTulas

1069 - 51 - 21

Tác giả: Phong Lộng Thể loại: cao HH, quân đội, tương lai, ngụy huynh đệ, nhất thụ lưỡng công, công

Đăng bởi: GranderTulas

49036 - 2666 - 170

Tác giả: Phong Lộng Thể loại: Tương lai, quân nhân, caoH, có chút SM, ngụy huynh đệ, nhất thụ lưỡng