Truyện của HaGiangKTs

Kế hoạch

Writing

Đăng bởi: HaGiangKTs

14 - 4 - 1

Thông báo

Trả test

Writing

Đăng bởi: HaGiangKTs

21 - 7 - 1

Trả test

Đăng bởi: HaGiangKTs

123 - 45 - 6

Tên gốc: Hoàng Thượng Sủng Tiếp Nhi! - Tác giả: Tiếp Hạc (TiepHac06) - Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, 1×1, công sủng thụ,

Đăng bởi: HaGiangKTs

141 - 25 - 6

-Tên truyện: Cậu chủ, em rất thương cậu đó! -Tác giả: Tiếp Hạc (TiepHac06) -Thể loại: đam mỹ, boylove, truyện ngắn, 1×1,