Truyện của HaGiangKTs

Trả test

Writing

Đăng bởi: HaGiangKTs

25 - 7 - 1

Trả test

Đăng bởi: HaGiangKTs

5342 - 585 - 23

Tên gốc: Hoàng Thượng Sủng Tiếp Nhi! - Tác giả: Tiếp Hạc (TiepHac06) - Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, 1×1, công sủng thụ,

Kế hoạch

Writing

Đăng bởi: HaGiangKTs

19 - 4 - 1

Thông báo

Đăng bởi: HaGiangKTs

8364 - 398 - 13

-Tên truyện: Cậu chủ, em rất thương cậu đó! -Tác giả: Tiếp Hạc (TiepHac06) -Thể loại: đam mỹ, boylove, truyện ngắn, 1×1,