Truyện của HaVi_5501

Đăng bởi: HaVi_5501

22360 - 1349 - 8

Tác giả: Havi Thể loại: Boylove, là các đoản văn Havi viết. Và tất nhiên, đều là NGƯỢC, NGƯỢC và NGƯỢC

Đăng bởi: HaVi_5501

553293 - 28459 - 47

Tác giả: Havi Thể loại: đam mỹ, cường công-nhược thụ, báo thù, tàn nhẫn lãnh khốc tra công, si tình

Đăng bởi: HaVi_5501

21533 - 992 - 4

Tác giả: Havi Thể loại: Ngược thụ, Si tình bình phàm thụ, Mỹ tra công, niên thiếu-trưởng thành, 1x1, HE or