Truyện của Ha_Tu_Lan

Đăng bởi: Ha_Tu_Lan

120289 - 5799 - 19

Tác giả: Hạ Tử Lan. Thể loại: đam mỹ đồng nhân, 1x1, nhiều couple, H+ cũng nhiều nhé!!! + Phúc

Đăng bởi: Ha_Tu_Lan

2979 - 219 - 6

Tác giả: Hạ Tử Lan. Thể loại: đam mỹ huyền huyễn, bá đạo công x mỹ thụ, ngược nhẹ, HE. ¤¤¤¤

Đăng bởi: Ha_Tu_Lan

3477 - 116 - 19

Tác giả: Hạ Tử Lan. Thể loại: Đam mỹ cổ đại, 1x1, phúc hắc ôn nhu công x nữ vương mỹ

Đăng bởi: Ha_Tu_Lan

2337 - 123 - 10

Tác giả: Hạ Tử Lan. Thể loại: đam mỹ xuyên không, 1x1, ôn nhu công x lưu manh thụ, cường cường,

Đăng bởi: Ha_Tu_Lan

32838 - 2532 - 16

Tác giả: Hạ Tử Lan Thể loại: đam mỹ đồng nhân, hài, oan gia, H+, HE. Văn án: Đây là câu chuyện về

Đăng bởi: Ha_Tu_Lan

8181 - 652 - 10

Tác giả: Hạ Tử Lan Thể loại: đồng nhân đam mỹ, 1x1, bá đạo công x ngạo kiều thụ, hài, HE. Nhân

Đăng bởi: Ha_Tu_Lan

2313 - 381 - 22

Tác giả: Hạ Tử Lan Thể loại: đoản văn, ngọt, đam mỹ, bách hợp. Văn án: Ơ, hai nam nhân đi chung với

Đăng bởi: Ha_Tu_Lan

37914 - 2447 - 13

Tác giả: Hạ Tử Lan. Thể loại: đam mỹ hiện đại, 1x1, ôn nhu công x ngốc manh thụ, ngốc bạch

Đăng bởi: Ha_Tu_Lan

32045 - 2346 - 41

Tác giả: Hạ Tử Lan Thể loại: đam mỹ trọng sinh, phản xuyên, 1x1, ôn nhu bá đạo công x ôn

Đăng bởi: Ha_Tu_Lan

408 - 47 - 6

Tác giả: Hạ Tử Lan. Thể loại: đam mỹ, 1x1, BE/HE. Văn án: Cậu từng nói cậu thích ngắm cầu vồng trăng. Cậu