Truyện của Hamteam

Đăng bởi: Hamteam

663 - 64 - 16

Nơi các thành viên chia sẻ kinh nghiệm sương máu của mình trong một mảng nào đó. Truyền lại kinh nghiệm

Đăng bởi: Hamteam

236 - 38 - 6

DỰ ÁN CÓ MỘT KHÔNG HAI CỦA HAM TEAM! Hãy coi đây là một tập báo chí mang thông tin

Đăng bởi: Hamteam

157 - 16 - 6

Sổ Đổ Phố Ham. Ai sẽ là người đóng tiền điện đây?

Design Shop

Writing

Đăng bởi: Hamteam

3103 - 117 - 22

Chào mừng đến với Design Shop của Ham Team!!!

Đăng bởi: Hamteam

3585 - 222 - 25

Kỉ niệm một năm thành lập của Ham Team!! Một event rất nhiều người mong chờ. Trò chơi xin được phép bắt

Đăng bởi: Hamteam

224 - 30 - 4

Các Author nghĩ gì về những vấn đề trên Wattpad? Cùng Rin đi hít bầu không khí đầy Drama nào!!

The Slay

Writing

Đăng bởi: Hamteam

16 - 3 - 1

The slay sluts become super slay sluts. Một cái nhìn chủ quan của mình về USUKBiz. Author: @HanaKTCD

Đăng bởi: Hamteam

84 - 18 - 5

Tìm sách mua nhưng sợ mùa nhầm sách dở? Vào đây đi. Ham Team sẽ lựa thay bạn vài cuốn hay

Đăng bởi: Hamteam

640 - 55 - 17

Nơi những con dân phải cầm đồ nghề lên một cách không công nếu không muốn "lũ" cuốn trôi Mỗi tháng

Đăng bởi: Hamteam

228 - 15 - 5

Nơi những thành viên trong team có tiếng nói và tạo sự công bằng trong team với chủ tòa là